Interlake's Health Lifestyle ข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟ มีอะไรบ้าง

ข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟ มีอะไรบ้าง


ป้ายทางหนีไฟ

ป้ายทางหนีไฟ หรือ Emergency Exit Sign คือ ป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่มีสัญลักษณ์และข้อความ เพื่อใช้บอกทางออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถออกจากอาคารสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย ป้ายทางหนีไฟมีการติดตั้งและการใช้งานตามที่กฎหมายได้กำหนด ซึ่งเป็นกฎหมายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดี วันนี้เรามีข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟมาฝาก

1.ขนาดของป้าย

ป้ายทางหนีไฟจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีขนาดที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด กฎหมายเรื่องการบริหารอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย ขนาดของป้ายขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของป้าย ป้ายทางหนีไฟมีขนาดเริ่มต้นที่ 15 x 18 ซม. องค์ประกอบภาพ 1 ชิ้น ขนาดองค์ประกอบ 10 ซม. ระยะห่างยังเป็นตัวกำหนดขนาดของป้ายทางหนีไฟด้วย เช่น ระยะห่างป้าย 48 ซม. ป้ายทางหนีไฟควรมีขนาด 28 x 32 ซม. หากองค์ประกอบภาพ 1 ชิ้นแต่ถ้าองค์ประกอบภาพ 2 ชิ้น ขนาดจะเป็น 28 x 60 ซม.

2.ความสูง

ความสูงในการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ มีผลโดยตรงกับการมองเห็น ความสูงของป้ายทางหนีไฟตามมาตรฐานระบบแสงสว่างฉุกเฉินและโคมไฟฟ้าป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินของวิศวกรรมสถานแห่งชาติ คือ ความสูงระหว่าง 2-2.7 เมตร เพื่อการมองเห็นระยะไกล

3.ระบบแสงสว่าง

ระบบแสงสว่างของป้ายทางหนีไฟได้กำหนดให้ป้ายมีแสงสว่างในตัว แสงสว่างต่อเนื่องในยามที่ไฟฟ้าระบบปกติดับต้องไม่น้อยไปกว่า 120 นาที แสงสว่างที่เปล่งออกมานั้นต้องไม่กระตุก ไม่มีสิ่งกีดขวางแสงสว่าง หรือมีสิ่งบดบังแสงสว่างด้วย

4.สัญลักษณ์ของป้าย

ป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉินกำหนดให้มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส องค์ประกอบสัญลักษณ์อาจมีเพียง 1-2 ชิ้น ขนาดป้ายต้องใหญ่กว่าองค์ประกอบ

5.ตำแหน่งติดตั้ง

สำหรับตำแหน่งการติดตั้งป้ายทางหนีไฟ ควรติดตั้งเหนือประตูทางออก ตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง มองเห็นได้อย่างชัดเจน และควรมีการติดตั้งป้ายทางหนีไฟเป็นระยะๆ ห่างจากประตูทางออก 24 เมตร หากเป็นทางออกแยกต้องติดตั้งทั้ง 2 ด้านจนกว่าจะมาบรรจบตรงทางออกที่กำหนด

6.ลักษณะระบบไฟฟ้า

ป้ายทางหนีไฟจะต้องติดตั้งระบบไฟที่เหมาะสม สายไฟที่ใช้ต้องทนทาน ทนไฟป้องกันการได้รับความเสียหายจากกายภาพที่ไม่เหมาะสม นอกจากนั้นการต่อวงจรป้ายทางหนีไฟควรต่อแยกจากระบบหลัก เพราะหากไฟฟ้าระบบหลักดับ แต่ป้ายทางหนีไฟยังคงให้แสงสว่างอยู่

ทั้งหมดนี้คือ ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้ายทางหนีไฟที่ควรรู้ไว้ ต้องติดตั้งให้ได้มาตรฐานเลือกป้ายทางหนีไฟที่ได้มาตรฐานด้วยเช่นเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยสูงสุด