Interlake's Health Lifestyle ตัวกรองอากาศ สำคัญไหมในโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวกรองอากาศ สำคัญไหมในโรงงานอุตสาหกรรม


ตัวกรองอากาศ

ตัวกรองอากาศหรือ Air filter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกรองอากาศ มีหน้าที่กำจัดสิ่งสกปรกตั้งแต่อนุภาคขนาดใหญ่ลงมาถึงอนุภาคขนาดเล็ก มีหน้าที่ในการกำจัดไอน้ำและฝุ่นละอองต่างๆ ที่ปะปนเข้ามาในกระแสลมอัด ตัวกรองอากาศ ปั๊มลม มีหลักการทำงานคือเมื่อกระแสลมอัดไหลผ่านแผ่นบังคับทิศทาง ลมอัดจะไหลวน จนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงและทำให้สิ่งสกปรกต่างๆ ไปปะทะกับผนังรูปถ้วย ซึ่งไอน้ำที่ปะปนมาจะตกลงสู่ด้านล่าง รอระบายน้ำออก ส่วนสิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองจะถูกไส้กรองเก็บไว้เพื่อไม่ให้ปะปนไปกับกระแสลมอัดจนไหลออกทางช่องลมออก จะสังเกตได้ว่าเมื่อมีสิ่งสกปรกมาก ไส้กรองก็มีโอกาสที่จะอุดตันได้ง่าย

เมื่อใช้งานไปสักระยะหนึ่ง คุณควรมีการตรวจสอบหรือทำความสะอาด ตลอดจนการเปลี่ยนตัวกรองอากาศหรือ Air filter ใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ส่วนปริมาณน้ำที่สะสมข้างล่างตัวเครื่องอากาศ ปั๊มลม เมื่อถึงระดับกำหนดลูกลอยภายในตัวกรองอากาศจะเลื่อนขึ้นลมดันลูกสูบเพื่อให้กลไกของฝาซีลถูกเปิดการทำงานเพื่อระบายน้ำออกอัตโนมัติ

ตัวกรองอากาศมีความสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่

ความชื้นฝุ่น ละอองจากลมและสิ่งสกปรกนั้น ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต รวมถึงยังส่งผลเสียต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรมจึงควรเลือกซื้อตัวกรองอากาศมาติดตั้งไว้ใช้งานในโรงงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพและยังส่งเสริมด้านสุขภาพให้พนักงานในโรงงานอีกด้วย

โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้ามักจะมีการติดตั้งตัวกรองอากาศ ปั้มลม โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตสินค้าบอบบางต่อความชื้นและฝุ่น เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องสำอางมีห้องแลปสำหรับการทดลองสูตรเครื่องสำอางไปจนถึงโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์จำเป็นต้องมีการติดตั้งตัวกรองอากาศ ปั๊มลม เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกหรือฝุ่นละอองมาปะปนกับเฟอร์นิเจอร์ที่ผ่านการลงสีและเคลือบเงาแล้วเพราะจะทำให้เกิดความเสียหายทำให้ชิ้นงานไม่สวยงาม การเลือกซื้อตัวกรองอากาศ ปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาหลักๆ แล้วก็คือเรื่องของประสิทธิภาพในการกรอง วัตถุประสงค์การใช้งานและต้องคำนึงถึงความคุ้มค่า เลือกตัวกรองอากาศที่เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ตัวกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพ ต้องเช็ครายละเอียดการกรองของแต่ละรุ่นให้ดีเพราะประสิทธิภาพในการกรองนั้นไม่เท่ากัน เลือกให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ตัวกรองอากาศแต่ละรุ่นแต่ละประเภทมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันและพิจารณาที่ความคุ้มค่าเป็นหลักเมื่อรู้วัตถุประสงค์การใช้งานตัวกรองอากาศ ปั้มลม แล้วหากมีงบประมาณจำกัดก็ไม่ต้องซื้อแพงเน้นความคุ้มค่าในการใช้งานแทนจะดีกว่า