Day: May 17, 2022

ป้ายทางหนีไฟ

ข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟ มีอะไรบ้างข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟ มีอะไรบ้าง

ป้ายทางหนีไฟ หรือ Emergency Exit Sign คือ ป้ายทางออกฉุกเฉิน ที่มีสัญลักษณ์และข้อความ เพื่อใช้บอกทางออกจากอาคาร ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในอาคารสามารถออกจากอาคารสู่ภายนอกได้อย่างปลอดภัย ป้ายทางหนีไฟมีการติดตั้งและการใช้งานตามที่กฎหมายได้กำหนด ซึ่งเป็นกฎหมายเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนั้น ผู้ใช้งานควรศึกษาและทำความเข้าใจให้ดี วันนี้เรามีข้อกำหนดสำคัญของการใช้ป้ายทางหนีไฟมาฝาก 1.ขนาดของป้าย ป้ายทางหนีไฟจะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีขนาดที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด กฎหมายเรื่องการบริหารอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและการระงับอัคคีภัย ...